| προηγούμενα

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΜΙΧΑ "ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"

Μέσα από την παρουσίαση των εξωοικονομικών παραγόντων που καθορίζουν την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα και τη συγκριτική θεώρηση αυτών των δεδομένων σε σχέση με τα άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο συγγραφέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι μάλλον κάνουμε λάθος όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε την οικονομική κατάσταση της Ελλάδας μέσα από ευρωπαϊκά πλαίσια και άξονες. Είναι τέτοια η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε, τουλάχιστον από οικονομικής άποψης, το ότι η Ελλάδα θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος οφείλεται σε ένα «γεωγραφικό ατύχημα».
  • ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΚΗ ΜΙΧΑ "ΜΑΥΡΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ"28.11.2011
  • ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΞΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ SARAH LANGAN "Ο ΦΥΛΑΚΑΣ"14.12.2011

Press Kit